Driftsmeldinger

web_fiber_patches_617

Aktuell status:

Ellers normal drift.

Planlagte driftsavbrudd:

[Torsdag 16.08.2018] Oppgradering av sentralen for Tøyen-området.

Ellers ingen planlagte driftsavbrudd.