Boligselskap

Med OBOS OpenNet får din boligsammenslutning et nett for fremtiden, der hver beboer selv velger sitt innhold. Send inn en interessemelding i dag og finn ut hvordan din boligsammenslutning kan få åpent nett!

Borettslag, boligsameier og leiegårder har både plikt og ansvar for at beboere har tilgang til moderne bredbåndstjenester.

Tradisjonelt har boligsammenslutninger måttet forholde seg til de lukkede, operatøreide bredbåndsnettene. I disse nettene bindes ofte beboerne opp mot å kjøpe tjenester i et antall år, og det er operatøren selv som leverer alle tjenester.

Bygg eget fibernett i boligselskapet

Bredbånd får en stadig viktigere rolle i samfunnet og mange boligselskap ønsker å oppgradere sin infrastruktur for TV og bredbåndstjenester til fiber.

Flere boligselskap ønsker også å etablere fibernettet selv og dermed synliggjøre faktisk etableringskostnad samt unngå koblingssalg av tjenester og den vanlige bindingen mellom nett og tjenesteleverandør i kabelTV nettene. OBOS OpenNet kan gjennom et samarbeid med OBOS-Banken utarbeide fordelaktige løsninger for boligsammenslutninger.

OBOS-banken finansierer fibernettutbygging i boligselskaper

OBOS-banken er en av markedslederne på finansiering for boligselskaper. OBOS har mange års erfaring med forvaltning og økonomistyring i boligselskaper og gjennom OBOS-banken tilbys høy faglig kompetanse og gode betingelser. Les mer om OBOS-bankens tjenester her >>

Ekte valgfrihet

Ola_Narr_1423142873Med OBOS OpenNet tegner boligsammenslutningen kun en avtale om tilkobling til det åpne nettet – uten å forplikte beboerne til å kjøpe tjenester. På den måten kan boligsammenslutninger og leiegårder spare store beløp. I tillegg kan hver enkelt beboer selv velge tjenesteleverandører til sitt bredbåndsnett.

Den åpne og rettferdige konkurransen mellom tjenesteleverandørene sikrer bransjens høyeste ytelse og beste priser.

OBOS OpenNet drifter nett av høy kvalitet over hele landet og har et Network Operating Center (NOC) som er åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året. NOC er tilgjengelig for styret i oppkoblede borettslag.

Les mer om fibernett