Åpent fibernett

Konkurranse i det åpne nettet

I et åpent nett er det ingen operatør eller netteier som bestemmer hva du skal få tilgang til. Her råder fri konkurranse, og alle tjenesteleverandørene konkurrerer på like vilkår. Du har full valgfrihet til å velge de tjenestene du vil ha uten å bli innlåst.

Fordelen med fibernett

Fibernett gir brukeren nesten ubegrensede muligheter og er ansett som den teknologien som er best dimensjonert for fremtiden. I stedet for strømimpulser formidler en fiberoptisk kabel lyssignaler. I praksis vil dette gi utslag i økt kapasitet og hastighet i nettet, noe som er viktig for å kunne takle fremtidens utvikling.

I hverdagen spiller TV, Internett og nye former for kommunikasjon en stadig større rolle. Tradisjonell hjemmeunderholdning som musikk, spill, film, radio og TV smelter sammen med bredbåndet. I dag forventer vi at TV-programmet, filmen og musikken er tilgjengelig når vi selv ønsker.

Flere video- og TV-strømmer, HD-TV, 3D-TV, online-spill, nedlastning av HD-film og sentral lagring av harddiskinnhold i en nettsky er bare noen av flere faktorer som krever et bredbånd av høy kvalitet – og med stor fart.

Stamnettet i OpenNet er fiber og har tilnærmet ubegrenset kapasitet.