Driftsmeldinger

web_fiber_patches_617

Aktuell status:

Normal drift.

Planlagte driftsavbrudd:

OpenNet vil utføre vedlikehold av sentralt utstyr i nettet natt til 14.november. Det er estimert ca. 15 minutter nedetid, og mulighet for noen mindre avbrudd i løpet av perioden 05:00 til 06:00. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.